Departamenti Qendror për PPP ka mbajtur sesionin radhës, të trajnimeve PPP për vitin 2022.

Go back