• EBOR Dokument: EBRD Financing of Private Parties to Concessions/27.02.2013

    ovde možete naći dokument pripremljen od strane Evropske banke za obnovu i razvoj, koja se bavi finansijom koncesija privatnim licima i razjašnjava pristup EBOR o finansiranju koncesija

    Download