• Infrastrukturni jaz/29.01.2009

    “Infrastrukturni jaz”, definisan kao razlika između raspoloživih sredstava i količine investicija potrebnih da bi se ispunile najvažnije infrastrukturne potrebe države, ima negativan uticaj na ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mesta.

    Kosovu su hitno potrebni proširena i efikasnija javna infrastruktura i službe. Bez obzira na to, Vlada ima ograničena finansijska sredstva koja može nameniti kapitalnim troškovima i proširenim javnim službama. Kao rezultat toga, infrastrukturni jaz na Kosovu, procenjen na više od milijardu evra, veliki je i u porastu.    Da bi se prebrodio jaz između raspoloživih javnih resursa i troškova potrebne infrastrukture i službi, kao i da bi se osiguralo da su infrastruktura i usluge pružene na najefikasniji i ekonomski najprihvatljiviji mogući način, javne vlasti se okreću partnerstvu između javnog i privatnog sektora.

    Download