• Sastanak Komisije za javno-privatno partnerstvo/23.02.2017

  22. februara 2017. godine, u Ministarstvu finansija održan je sastanak Komiteta za javno-privatno partnerstvo sa sledećim dnevnim redom

  vise
 • Održan je zajednički okrugli sto za raspravljanje o Nacrtu koncept dokumenta /16.02.2017

  15. februara 2017. godine, održan je zajednički okrugli sto za raspravljanje o Nacrtu koncept dokumenta za tretiranje Javno-privatnog partnerstva

  vise
 • COJPP učestvuje u obuci koju sprovodi Prostorija za obuke -ATTF/10.02.2017

  Dana 30. januara do 2. februara 2017. godine, službenici Ministarstva finansija, uključujući i Centralno Odeljenje za JPP i službenici iz Ministarstva za infrastrukturu učestvovali su u obuci sa temom "Finansiranje projekta"

  vise
 • Opština Peć je podnela zahtev za kvalifikacije za projekat/08.12.2016

  6. decembra 2016, Opština Peć je podnela zahtev za kvalifikaciju o projektu “ Borea”

  vise
 • Sastanak Komisije za javno-privatno partnerstvo/08.12.2016

  16. novembra2016. god, u Ministarstvu finansija održan je sastanak Komiteta za javno-privatno partnerstvo sa sledećim dnevnim redom

  vise
 • Komitet za JPP usvaja projekat/08.12.2016

  Komitet za JPP usvaja projekat "Borea" u Peći.

  vise
 • Usvojena Strategija za javno - privatno partnerstvo/02.04.2014

  Vlada Republike Kosova je dala saglasnost na strategiju za razvoj javno - privatnog partnerstva u Republici Kosovo za 2014 – 2016 godinu.

  vise
 • Šesta sednica Komiteta za javno - privatno partnerstvo/26.07.2013

  Dana 26. jula, u Ministarstvu finansija održan je šesti sastanak Komiteta za javno - privatna partnerstva.

  vise
 • Treci sastanak Komiteta za javno-privatno partnerstvo/26.04.2013

  26. aprila, 2013 održan je cetvrti sastanak Komiteta za javno-privatno partnerstvo, kojim je predsedavao zamenik ministra za finansije, g. Ramadan Avdiu.

  vise
 • EBOR Dokument: EBRD Financing of Private Parties to Concessions/26.02.2013

  EBRD Financing of Private Parties to Concessions

  vise
 • Centralni Departman za JPP nastavio sa treninzima o JPP/22.02.2013

  Centralni Departman za JPP je nastavio trening sa centralnim i opštinskim javnim službenicima

  vise
 • Treći sastanak Komiteta za javno-privatno partnerstvo/25.01.2013

  25. januara, 2013, održan je treći sastanak Komiteta za javno-privatno partnerstvo

  vise
 • Centralni Departman za JPP održao dva treninga o JPP/10.12.2012

  Centralni Departman za JPP održao je dva dvodnevna treninga sa civilnim zvaničnicima centralnog nivoa, prvi 22-23 novembra, a drugi 6-7 decembra. Učesnici, ukupno 44, bili su državni zvaničnici iz centralnog nivoa

  vise
 • Centralni Departman za JPP održao dva treninga o JPP/10.12.2012

  Centralni Departman za JPP održao je dva dvodnevna treninga sa civilnim zvaničnicima centralnog nivoa, prvi 22-23 novembra, a drugi 6-7 decembra. Učesnici, ukupno 44, bili su državni zvaničnici iz centralnog nivoa

  vise
 • Kosovo zvanicno priznato kao clan EPEC-a/22.11.2012

  Kosovo zvanicno priznato kao clan Evropskog ekspertskog centra za javno -privatno partnerstvo (EPEC)

  vise
 • Poseta Agenciji za javno-privatna partnerstva Republike Hrvatske/12.10.2012

  Centralni departman za Javno privatna partnerstva posetio je Agenciju za javno- privatna partnerstva Republike Hrvatske.

  vise
 • Drugi sastanak Komiteta za javna-privatna partnerstva/18.04.2012

  17. aprila, 2012 odrzan je drugi sastanak Komiteta za javna-privatna partnerstva, kojim predsedava ministar Hamza.

  vise
 • Premijer Thaci posetio gradjevinske radove u Pristinski Medjunarodni Aerodrom - Adem Jashari/17.04.2012

  Premijer Thaci, u pratnji ministra Hamza, posetio gradjevinske radove na Medjunarodnom aerodromu Pristina - Adem Jasari . Ovo je druga poseta radova u roku od nekoliko meseci.

  vise
 • Opstina Suvareke objavila obavestenje o zahtevu za kvalifikacije/06.04.2012

  Opština Suva Reka, zvanicno traži podnošenje izveštaja kvalifikacije kako bi operaterima i Konzorcijume ekonomskih operatera koji poseduju neophodnu pravnu sposobnost, tehnicku i finansijsku pomoc za ucešce u postupku javnog nadmetanja za pružanje usluga upravljanja otpadom u opštini Suva Reka, kroz javno-privatno partnerstvo ('JPP').

  vise
 • Imenovanje clanova Komiteta javno-privatnog partnerstva/12.01.2012

  11. januara 2012, Vlada Republike Kosova donela je odluku o imenovanje clanova Komiteta za javno-privatna partnerstva (KJPP)

  vise
 • LKIA platio prvu kvartalnu ratu godišnje naknade o koncesiji za 2012/05.01.2012

  Prva kvartalna rata godišnje naknade o koncesiji za 2012 je plačena od strane LKIA 04. januara 2012.

  vise
 • Okrugli sto: ucesce sektora bankarstva i osiguranja u PPP projektima/18.10.2011

  Centralna jedinica za javno-privatno partnerstvo organizovala okrugli sto o aktuelnim trendovima Javno- privatnog partnerstvo u našoj zemlji.

  vise
 • Premijer Taci posedito MAP - Adem Jasari/14.10.2011

  vise
 • Prime Minister Thaçi vizits the construction works in ANP - Adem Jashari/14.10.2011

 • Pocetak gradnje u Pristinski Medjunarodni Aerodrom - Adema Jasari/27.09.2011

  Jul 11, 2011


  U oblasti u kojoj novi odeljak za MAP – Adem Jasari, se nalazi, radovi su poceli uz svecanu ceremoniju

  vise
 • Saopštenje za javnost: Prenos Medjunarodnog aerodroma u Prištini - Adem Jašari kod Limak Kosovo International Airport JSC/01.04.2011

  Danas, 1. aprila 2011, na sastanku Među-ministarskog Upravnog odbora Javno-Privatnih partnerstva (JPP - MUO), doneta je odluka da se obezbedi odobrenje JPP- MUO o ispunjavanju relevantnih uslova od strane privatnog partnera, Limak Kosovo International Airport JSC (LKIA).  Istovremeno, odlučeno je da zvanična ceremonija primopredaje bude odrzana 04.04.2011, sa početkom u 14:00 u PIA - AJ.  vise
 • Studijsko putovanje o javno-privatnim partnerstvima u Pragu, mart 7-11, 2011/14.03.2011

  Grupa od 17 ljudi, od kojih je 10 visokih zvanicnika iz opština i ministarstava, kao i jedinice JPP-a i USAID / Deloitte, ucestvovali su u studijskoj posjeti Ceškoj Republici. PPP Centrum, domacin institucija, osnovana od strane ceške vlade, kao savetodavno telo za ceške javne vlasti zainteresovane za JPP projekte.

  vise
 • JPP u MAP - Objavljen finali Zahtev za Predlog i JPP Sporazum/15.03.2010

  Obavljivanje ovih dokumenata oznacuje zaključenje postupka podnošenja zahtjeva za predlog, prema člancima 27. do 30. Zakona o javno privatnom partnerstvu i koncesije. Prva faza bila je dovršena u februaru, u sklopu kojeg je održana konferencija ponudzaca.

  Kao što je navedeno u završne dokumente obavljene danas, rok za podnošenje projektnih predloga je 15 april 2010.

  vise
 • Uspesno ispunjeni ciljevi Konferencije Ponudjaca za rad i razvoj Aerodroma Pristine/01.02.2010

  Zavrseni su radi konferencije ponudjaca sa tri kfalikovana konzorcijuma u trci za rad i razvoj Medjunarodnog Aerodroma Pristine

 • JPP u MAP – Organizira se Konferencija Ponudjaca/20.01.2010

  U nastavku izvrsenja prvog projekata takve vrste u Republici Kosova, u organizira se Konferencija Ponudjaca.

  vise
 • JPP u MAP - Objavljen Zahtev za Predlog/06.01.2010

  Na poslednjem sastanku Međuministarskog upravnog odbora su razmatrani i odobreni Zahtev za predlog zajedno sa Nacrt sporazumom , koja su poslata 29.12.2009 tri predkvalifikovanim kompanijama

  vise
 • Obaveštenje o produžetku krajnog roka za primenu kvalifikacija/18.09.2009

  PIA JPP - Krajni Rok za Primenu Prekvalifikacija je 16 oktobar 2009

  vise
 • MAP JPP - Zahtev za Kvalifikaciju proglašen/10.08.2009

 • Zakon o JPP proglasio predsjednik Republike Kosovo/28.07.2009

  Zakon br. 03/L-090 - JPP proglasio predsjednik Republike Kosovo 15 jula 2009 i objavljen u Službenom Listu 27 jula 2009

  vise
 • Vlada Republike Kosova us vojila je preporuke Medjuministarske komisije za davanje u koncesiju Medjunarodnog Pristinskog aerodroma/12.06.2009

  Medjuministarski upravni komitet, formiran od Kosovske vlade je, u cilju analiziranja investicionih opcija i operiranje u Medjunarodnom Prištinskom aerodrumu, preporucio Javno-privatni partneritet za operiranje i proširenje glavnog državnog aerodroma.

  vise
 • Usvajanje zakona o JPP/29.01.2009

  JPP drži obećanje o povećanju nivoa infrastrukture bez opterećenja javnih finansija na Kosovu. Infuzija privatnog kapitala i privatnog menadžmenta može ublažiti fiskalna ograničenja, kako bi dodali efikasnost i ubrzali razvoj infrastrukture pružajući istovremeno novu infrastrukturu i usluge.

  vise
 • Skupština Republike Kosovo usvojila zakon o JPP/25.06.2009

  Skupština Republike Kosovo usvojila zakon o Javno-Privatnom Partnerstvu i Koncesijama i za Obezbeđivanje
  Infrastrukture i Procedure za Njihovo Davanje