Vlada Republike Kosova us vojila je preporuke Medjuministarske komisije za davanje u koncesiju Medjunarodnog Pristinskog aerodroma

Priština, 12 jun – Međuministarski upravni komitet, formiran od Kosovske vlade je, u cilju analiziranja investicionih opcija i operiranje u Međunarodnom Prištinskom aerodrumu, preporučio Javno-privatni partneritet za operiranje i proširenje glavnog državnog aerodroma.

 

Preporuka je zasnivana na izvodljivost nivoa investicija, čiju su studiju izvršili međunarodni eksperti konzorcije američkih i nizozemskih kompanija.

Ova studija, osnivana na prognozu saobračaja, analizirala je takođe infrastrukturne potrebe za ispunjavanje zahteva ubuduće.  Preporuka teži da do 2012. godine aerodrum uzdiže sa današnje kvalifikacije kao “nezadovoljavajući” , na aerodrumu svetskog ranga i u skladu sa međunarodnim standardima.  

Nacrt investicije obuhvata izgradnju jednog objekta novog terminala, tri puta većeg od postojećeg. Novi terminal će biti simbol budućnosti Kosova i građani Kosova će se ponosti sa njim. 

Ostale zahtevane investicije će obuhvatiti izgradnju jedne nove kule vazduhoplovnog saobračaja i preteću opremu, te novu platformu parkinga za avione još 9 dodatne pozicije, fabriku za preradu vode i dr. Radi finansiranja ovog programa jakih investicija, studija prepooručuje, uključivanje privatnog sektora u obliku koncesije.

Rza razliku od privatizacije, koncesija omogućava da aseti Međunarodnog erodruma u prištini ostaju vlasništvo Kosova. Ulaganjem privatnog sektora će dobiti i građani Kosova i Kosovo, jer će građani imati korist od ovog razvoja a  Kosovski budžet se neće trošiti za ovaj razvoj. Studijska analiza pokazje da će, uključivanjem privatnog finansiranja i mendžiranjem kvalifikovanih eksperata,  Kosovski budžet će dobiti  dvostruko veće prihode od Međunarodnog aerodruma.

Uključivanje privatnih investicija i menadžmenta u pružanju javnih usluga i infrastrukture, beleži prvi slučaj ove vrste  u Kosovskoj istoriji. Ostali aerodrumi u regionu već su u procesu operiranje preko privatnog sektora, što pokazuje da i Kosovo mora tražiti starne specijalizovane kompanije da bi bila konkurentna.

Vlada će nakon donošenja ovih odluka, bliže raditi i sarđivati sa savetnicima transakcije i sa međunarodnim ekspertima, na pripremi konkurentsnog procesa javne nabavke. Upravni mđiministarski komitet se sastaji od – Ministra za transport i post-telekomunikacije gospodina Fatmir Limaj – predsedavajući i članova su : g-din Ahmet Shala, g-din. Lutfi Zharku, g-đa. Nekibe Kelmendi, g-dina. Zenuna Pajazitija, g-dina Mahira Yagcilara, i predstavnika kancelarije premijera predstavnik njegove kancelarije. G-din. Bekim Colaku je rekao da je komitet preedviđa potpuno da ovaj Komitete je u potpunosti posveće Komitet je potpuno posvećen  nastavku  potpune transparentnosti, u skladu sa , u skladu sa najboljim praksama, u skladu sa odabranim praksama uapadanih zemalja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazad