Kosovo zvanicno priznato kao clan EPEC-a

 

Od 19. novembra 2012 .god. Republika Kosovo preko Centralnog odeljenja za javno-privatno partnerstvo (JPP), pri MF, zvanicno je priznato kao clan sa punim pravima u Evropski  ekspertski centar za  javno-privatno partnerstvo (EPEC).

EPEC je osnovan od strane Evropske investicione banke (EIB) i Evropske komisije 16. septembra 2008. god.Glavni cilj ovog centra je jacanje organizacionih kapaciteta javog sektora, kako bi olaksali rad odeljenja JPP-a  u realizaciji projekata ove prirode. Do sada EPEC ima 37 clanova, ukljucujuci EIB i Evropsku komisiju.  Svi ostali clanovi su razlicite centralne vlasti odgovorne za oblasti JPP u odgovarajucim zemljama. Članstvo je ograniceno za javne vlasti JPP-a u zemljama clanicama Evropske unije, zemljama kandidatima i drugim zemljama Evrope.

Kao punopravni clan Centralno odeljenja PPP-a moze doprineti radnim grupama EPEC,  kao i da  blisko saradjuje sa ostalim drzavama clanicama  koje imaju iskustva u JPP za vise od 30 godina u razlicitim sektorima pruzanja javnih usluga i infrastrukture kroz privatni sektor.

Priznavanje Centralnog odeljenja za JPP u EPEC je rezultat dostignutog napretka od strane Republike Kosovo u razvoju pravnog i institucionalnog okvira javno-privatnog partnerstva, sto je u skladu sa standardima i politikama EU za javne nabavke.

Glavne aktivnosti EPEC-a ukljucuju:

·         Zajednicki rad

Kroz radne grupe clanova EPEC-a, identifikuju se najbolje prakse u JPP, a zatim distribuiraju  clanovima u cilju olaksavanja sprovodjenja politika i programa JPP;

·         Helpdesk

kroz koji clanovi mogu poslati pitanja i dobiti brze odgovore ;

·         Institucionalno jacanje

podrzavanje uspostavljanje politika i programa u oblasti JPP-a.EPEC trenutno radi sa odredjenim clanovima da poboljsaju njihove strukture JPP-a i njihovo aktivno angazovanje u okviru EPEC u buducnosti.

 

Nazad