Centralni Departman za JPP nastavio sa treninzima o JPP

Centralni Departman za JPP je nastavio trening sa centralnim i opštinskim javnim službenicima. Nakon uspešnog završetka dva treninga o JPP u 2012 , CDJPP je nastavio sa obukom u koju su se uključili i ucesnici  iz lokalnih vlasti. Obuka će biti od trajne prirode i pod ocekuje da se do juna 2013 trenira do 200 državnih službenika.

Ova obuka ima za cilj da se bavi ključnim pitanjima koja se odnose na JPP na Kosovu, počevši od ključnih koncepata, aktera i njihovih uloga, opis faza i procedura utvrđenih Zakonom o JPP i direktivama  odobrenih od strane Komiteta za JPP.

Nazad