Sastanak Komisije za javno-privatno partnerstvo

22. februara 2017. godine, u Ministarstvu finansija održan je sastanak Komiteta za javno-privatno  partnerstvo sa sledećim dnevnim redom:

  • Razmatranje  Nacrta predloga Javno-privatnog partnerstva "Podzemni parking kod Filozofskog fakulteta" sa registarskim br. JPP-14-17;  
  • Razmatranje konačnog ugovora za projekat Javno- privatnog partnerstva  "Novo groblje u selu Landovica", sa registarskim br. JPP -09-13;
  • Razmatranje zahteva LKIA za šemu "Stimulacija za usluge ograničenog zemaljskog tretiranja" (Limited Ground Handling Service Incentive);
  • Tromesečni izveštaj performanse ugovora JPP u MAP "Adem Jašari";
  • Preporuka za razmatranje projekata u rudarskom sektoru;
  • Ostala pitanja.

Nazad