Departamenti Qendror për PPP në bashkëpunim me EPEC dhe Bankën Investive Evropiane organizuan një Work - Shop një ditorë në Prishtinë

Nazad