Trajnimi i pare për Partneritet Publiko Privat nga Departamenti Qendror për PPP për vitin 2020

Nazad