Departamenti Qendror për PPP ka mbajtur sesionin dy ditor të radhës, të trajnimeve PPP për vitin 2022.

Nazad