Përfundoi afati i dorëzimit të Kërkesës për Kualifikim për Partneritetin Publiko Privat në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës.

Nazad