JPP u MAP - Objavljen Zahtev za Predlog

Vlada u cilju ispunjavanja ekonomskog i operativnog potencijala, kao i na osnovu preporuka koje proističu iz studija izvodjlivosti skale ulaganja, donela je odluku o koncesiji Međunarodnog aerodroma u Prištini , budući da predstavlja mnogo veće koristi za privredni rast za Kosovo i na taj način će obezbediti modernu infrastrukturu i visoke kvalitetne usluge.
N
a poslednjem sastanku Međuministarskog upravnog odbora su razmatrani i odobreni Zahtev za predlog zajedno sa Nacrt sporazumom , koja su poslata 29.12.2009 tri predkvalifikovanim kompanijama.
Ponu
đači koji su kvalifikovani i koji su pozvani da učestvuju u javnom tenderu za pravo da uđu u Javno –privatno partnerstvo za rad i širenje Međunarodnog Aerodrome u Prištini , su:

1 Fraport IC ICTAS Havalimani Isletme A.S
2 Bouyges Batiment / Egis / PAIC Consortium
3 Limak / Aéroport de Lyon Consortium


Sledeći korak ovog procesa je organizacija Konferencije za investitore, koja je predviđeno da se održi u poslednjoj nedelji januara 2010, u kojoj će se pozvati tri kvalifikovane kompanije u cilju razjašavanja i diskusije o pitanjima koja oni mogu imati u vezi zahteva za ponudu. Tokom ove konferencije, oni će imati priliku da detaljno posete aerodrom i prikupe dodatne podatke.

Prema utvrđenom roku od strane MUO, krajni rok za podnošenje ponuda je poslednja nedelja u martu 2010, i proglašenje dobitnika tendera će biti najkasnije početkom aprila.
Nakon ispunjavanja
različitih uslova koji prethode stupanju na snagu ugovora, ugovor postaje punomoćan u septembru 2010.
Vlada Kosova cilja da kroz formu koncesije: Dizajniraj, Gradi, Finansiraj, Operiraj, Prenosi na MAP
, da se povećaju kapaciteti aerodroma da bi ispunili zahteve za međunarodno priznate kvalitetne usluge , da ima povećanje komercijalnih prihoda, poboljšanje komotnosti, prednosti od efikasnosti rada, efikasan proces izgradnje/ dizajniranja, investicije privatnog kapitala u rasponu od Evro 85 - 100 Miliona, kao i
pov
ećanje transparentnosti u radu i finansiranju aerodroma.

Struktura Transakcije :
Javnoprivatno partnerstvo u MAP predviđa se da bude 20 godišnji sporazum forme Dizajn- izgradnja- Finansiranje- Operiranje- Transfer , I uključuje izgradnju nove terminalne zgrade , tri puta veće nego one postojeće, 25,000 kubnih metara.
Novi t
erminal će biti monumentalan, simbol budućnosti Kosova i da će učiniti ponosne građane Kosova .Dodatne investicije uključuju izgradnju novog tornja vazdušnog saobraćaja i prateće opreme, novu platformu parkinga za avione koji će takođe obezbediti 9 dodatnih pozicija , postrojenje za preradu vode, itd..
Privatni partner će obezbediti svakom radniku MAP ugovor o radu, najmanje za 3 naredne godine, uz plate i beneficije koje sada uživaju.

Nazad