JPP u MAP – Organizira se Konferencija Ponudjaca

JPP u MAP – Organizira se Konferencija Ponuđača

Pristina -

Javno - Privatno - Partnerstvo u Međunarodni Aerodrom Pristine je vec u zavrsnoj fazi.

Za operaciju i razvoj PIA, kao potencijalni ponuđači su kvalifikovane tri mocna medunarodna konzorcijuma.

U nastavku izvrsenja prvog projekata takve vrste u Republici Kosova, u organizira se:
 

 

Konferencija Ponuđača

 
27. do 29. januara, 2010

 
Zgrada Vlade, Sala P – 38, u 10:00

Nazad