JPP u MAP - Objavljen finali Zahtev za Predlog i JPP Sporazum

Međuministarska Koordinaciona komisija, pozvala je kvalificirane konzorcije da podnesu svoje konačne predloge na temelju zahteva za predlog i uslove konačnog sporazuma JPP koji su obavljeni danas.

Obavljivanje ovih dokumenata oznacuje zaključenje postupka podnošenja zahtjeva za predlog, prema člancima 27. do 30. Zakona o javno privatnom partnerstvu i koncesije. Prva faza bila je dovršena u februaru, u sklopu kojeg je održana konferencija ponudzaca.

Kao što je navedeno u završne dokumente obavljene danas, rok za podnošenje projektnih predloga je 15 april 2010.

Kvalificirane konzorcije su:


Fraport IC ICTAS Havalimani Isletme A.S

Bouyges Bâtiment / Egis / Eurokoha - Paic Consortium

Limak / de Lyon Airport Consortium


Cilj Vlade Republike Kosovo je da putem privatnih kapitalnih ulaganja u Prištinski Medjunarodni Aerodrom, između ostalog, pruži moderne infrastrukture, poboljšanje komfora,usluge svetske kategorije, dobitak u efikasnosti rada i povećanje transparentnosti u radu i financiranju aerodroma.

Kroz ovu koncesiju Kosovo će imati koristi direktnih stranih ulaganja u vrijednosti oko 100 milijuna eura, takodje i postotak od bruto prihoda, koji će biti pohranjen u budzet Kosova svake godine za 20 godina, što će može koristiti za druga prioritetna ulaganja.

Nazad